Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on City Car Washin Ab:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 02.08.2018.

 

Rekisterinpitäjä
City Car Wash Oy
Mikonkiventie 50
57310 Savonlinna
info@citycarwash.fi

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Heli Lundénius, info@citycarwash.fi, +358 50 453 0086

 

Rekisterin nimi
City Car Wash asiakasrekisteri

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– Rekisteröidyn luottotietojen tarkistaminen henkilötunnuksen tai y-tunnuksen avulla, jotta City Car Wash voi laskuttaa rekisteröitynyttä tilaamistaan pesuista tai laskutuskortista.
– Rekisteröidyn tilaamien pesukoodien toimittaminen tekstiviestitse.
– Tilausvahvistuksien ja pesukoodien toimittaminen rekisteröidylle sähköpostitse.
– Markkinoinnin kohdentaminen rekisteröidylle.

 

Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

 

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: rekisteröidyn nimi ja henkilötunnus, rekisteröidyn yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), yrityksen nimi, autojen määrä yrityksessä, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet
City Car Wash saa rekisteriin tallennettavat tiedot asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Käytämme evästeitä

 

Mikä eväste on?

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka lähetetään tietokoneellesi, kun vierailet verkkosivulla. Evästeitä käytetään sallimaan kävijälle pääsy eri toimintoihin ja palveluihin, sekä keräämään rajoitetusti tietoa kävijästä. Evästeitä käytetään myös tarjoamaan kävijälle parempi käyttökokemus. Evästeiden tarkoituksena voi myös olla, että käyttäjän ei tarvitse kirjautua uudelleen tai tehdä kielivalintaa ja muita asetuksia joka kerta uudelleen.

 

Mitä evästeitä käytämme?

Pysyvät evästeet: Pysyvät evästeet tallennetaan tietokoneelle pieninä tekstitiedostoina ja poistetaan ennalta määriteltynä päivänä. Niitä käytetään esimerkiksi tallentamaan asetuksia, joita käyttäjä tekee eri verkkosivuvierailujen välissä.

Istuntoevästeet: Istuntoevästeet tallennetaan selaimen muistiin (esimerkiksi Google Chrome) ja ne häviävät, kun selain suljetaan. Niitä käytetään muun muassa pitämään sisäänkirjautuminen voimassa silloin kun käyttäjä siirtyy sivulta toiselle.

Kolmannen osapuolen evästeet tilastointia varten: Google Analytics. Google hallinnoi palvelua kerätäkseen anonyymia tilastotietoa verkkosivun liikenteestä. Evästeitä käytetään keräämään anonyymia tilastotietoa verkkosivuillamme. Kaikki tieto tallentuu Googlen palvelimille. Lue lisää siitä, miten Google käsittelee kerättyä tietoa. Jos et halua, että Google Analytics kerää tietojasi, voit asentaa tämän selainliitännäisen.

 

Miten voin hallita evästeitä tai poistaa ne?

Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti ja voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla tietoturva-asetuksia. Katso selaimesi Apua -valikosta miten se tehdään. Jos estät tämän verkkosivun evästeet, määrättyjä palveluita tai sivuja ei välttämättä voi enää käyttää.