Register- och dataskyddsbeskrivning

Detta är City Car Wash Ab:s register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s dataskyddsregler (GDPR). Senaste ändring 24.05.2018.

 

Registeransvarig
City Car Wash Ab
Köpmansgatan 16
68600 Jakobstad
info@citycarwash.fi

 

Kontaktperson
Mattias Enlund, mattias@citycarwash.fi, +35850 400 6278

 

Registrets namn
City Car Wash kundregister

 

Rättslig grund och ändamålet med hantering av personuppgifter
I enlighet med EU:s dataskyddsregler behandlar City Car Wash personuppgifter för följande ändamål:
– Granskande av den registrerades kredituppgifter med hjälp av personbeteckning eller FO-nummer, så att City Car Wash kan fakturera den registrerade för tvättar eller tvättkort.
– Leverans av den registrerades beställda tvättkoder per sms.
– Orderbekräftelse och leverans av tvättkoder till den registrerades e-postadress.
– Inriktning av marknadsföring till den registrerade.

 

Användning av kakor

För att ge bästa möjliga erfarenhet av våra webbsidor använder vi kakor på vår webbplats. Kakor är korta textdokument som webbplatsens server sparar på besökarens dator. Kakor ger oss information om hur besökarna använder vår webbplats. Vi kan använda oss av kakor vid utvecklingen av våra tjänster och webbsidor, för analys av webbplatsen samt för att rikta in och optimera vår marknadsföring. Webbplatsens besökare kan godkänna eller neka användandet av kakor i den egna webbläsarens inställningar. De flesta webbläsare godkänner kakor automatiskt. Observera att nekandet av kakor kan leda till att vår webbplats inte fungerar optimalt i din webbläsare.

 

Registrets innehåll
Följande information sparas i registret: den registrerades namn, den registrerades kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, gatuadress), företagets namn, antalet bilar i företaget, besökarens IP-adress, användarnamn/profiler i tjänster för sociala medier, information om beställda tjänster och ändringar i dessa, faktureringsuppgifter samt övrig information relaterad till kundförhållandet och de beställda tjänsterna.

 

Regelmässiga uppgiftskällor
Informationen i registret får City Car Wash av kunderna via inskickade nätblanketter, per e-post, via tjänster för sociala medier, avtal, kundmöten och andra tillfällen där kunden överlämnar sina uppgifter.

 

Regelmässigt överlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller ETA
Ingen regelbunden överlämning av information till övriga parter. Delar av informationen kan publiceras ifall detta har kommits överens om med kunden. Informationen kan överföras från den registeransvariga till länder utanför EU eller ETA.

 

Principer för skyddande av registret
Hantering av uppgifterna i registret görs med aktsamhet. Uppgifter som används i informationssystem skyddas på lämpligt sätt. Då registeruppgifterna sparas på en nätserver skyddas servern både fysiskt och digitalt på ändamålsenligt sätt. Den registeransvariga ser till att sparade uppgifter, användarrättigheter till servern samt övriga kritiska uppgifter med avseende på persondataskydd behandlas konfidentiellt, och enbart av personer som förutsätts göra det i enlighet med sin arbetsbeskrivning.

 

Rätt till insyn och korrigering av uppgifter
Var och en i registret har rätt att granska sina uppgifter i registret samt kräva eventuell komplettering av bristfälliga uppgifter eller korrigering av felaktiga uppgifter. Om en person i registret vill granska sina uppgifter eller yrka på rättelse skall förfrågan skickas skriftligt till den registeransvariga. Den registeransvariga kan vid behov be den som skickar förfrågan att styrka sin identitet. Den registeransvariga svarar på förfrågan inom det tidsspann som bestämts av EU:s dataskyddsregler (vanligtvis inom en månad).

 

Andra rättigheter gällande hantering av personuppgifter
Den registrerade har rätt att be den registeransvariga radera all information i registret gällande denne (”rätt att bli glömd”). Den registrerade har även andra rättigheter i enlighet med EU:s allmänna regler för dataskydd, såsom rätten att begränsa användningen av personuppgifterna vid specifika situationer. Förfrågningar skickas skriftligt till den registeransvariga. Den registeransvariga kan vid behov be den som skickar förfrågan att styrka sin identitet. Den registeransvariga svarar på förfrågan inom det tidsspann som bestämts av EU:s dataskyddsregler (vanligtvis inom en månad).

Vi använder cookies

 

Vad är en cookie?

Cookies är små textfiler som skickas till din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för att ge besökaren tillgång till olika funktioner och tjänster, samt för att samla in begränsad information om besökaren. Cookies används även för att ge besökaren en bättre användarupplevelse. Syftet med cookies kan också vara att användaren inte ska behöva logga in på nytt eller ange språkval och andra inställningar för varje besök.

 

Vilka cookies använder vi?

Persistenta cookies: Persistenta cookies sparas som små textfiler i datorn och raderas sedan på ett förinställt datum. De används till exempel för att lagra inställningar som användaren gör mellan olika besök på webbplatsen.

Sessionscookies: Sessionscookies lagras i webbläsarens minne (till exempel Google Chrome) och raderas när webbläsaren stängs. De används bl.a. för att upprätthålla en inloggning då användaren går från en sida till en annan.

Tredjepartscookies för statistik: Google Analytics. Tjänsten tillhandahålls av Google för att samla in anonym statistik över webbplatstrafiken. Cookies används för att samla in anonym användarstatistik på våra hemsidor. All data lagras i Googles servrar. Läs mer om hur Google hanterar insamlade data. Om du inte vill att Google Analytics ska kunna samla in din data kan du installera det här insticksprogrammet.

 

Hur kan jag kontrollera eller ta bort cookies?

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies och genom att ändra i säkerhetsinställningarna kan du välja att stänga av cookies. Titta i Hjälp-menyn på din webbläsare för att se hur du ska göra. Ifall du inaktiverar cookies på den här webbplatsen, kan vissa tjänster eller sidor sluta fungera som de ska.